บริการให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจอาหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเคจฟรี

บริษัทอาหารและผู้ผลิตไว้วางใจให้เรานำเสนอโซลูชันที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการเปลี่ยนไปใช้ไข่ไก่เคจฟรีในเอเชียและในประเทศอื่น ๆ

บริการให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจอาหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเคจฟรี

บริษัทอาหารและผู้ผลิตไว้วางใจให้เรานำเสนอโซลูชันที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการเปลี่ยนไปใช้ไข่ไก่เคจฟรีในเอเชียและในประเทศอื่น ๆ

Our clients and partners

Unilever-1000-×-1000-px
Compass-Group-1000×1000)
ACCOR-10001000-1
HYATT-1000×1000-px
Club-Med-1000-1000-px
Marriott-1000×1000px
Super-Indo-10001000-px-1
AERES-10001000-px
UGM-1000-×-1000-px
Tokai-ENG-1000×1000
BEPCO-1000×1000px
UPLB-1000-×-1000-px
CFFRPPA-1000-×-1000-px

ลูกค้าและพันธมิตรของเรารวมถึง

logos-desktop

ลูกค้าและพันธมิตรของเรารวมถึง

logos-mobile-1

เกี่ยวกับเรา

ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรอาหารและอุตสาหกรรมไข่ไก่

เราเป็นทีมงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านสวัสดิภาพสัตว์และมีทั้งประสบการณ์พร้อมสถิติเพื่อยืนยัน สำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์และทีมงานระดับภูมิภาคของเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและเครือข่ายอันกว้างขวางของเราเพื่อนำเสนอโซลูชันเคจฟรีตามหลักวิทยาศาสตร์และเรื่องราวความสำเร็จต่าง ๆ

map-test

ประสบการณ์รวมกันมากกว่า 50 ปี

เรามีประสบการณ์หลายทศวรรษในการสนับสนุนธุรกิจอาหารและผู้ผลิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสรรหาและการผลิตไข่ไก่แบบเคจฟรี

พันธมิตรด้านอาหารและการบริการมากกว่า 70 ราย

ทีมงานของเราได้ช่วยผู้ผลิตหลายสิบรายทั้งในเอเชียและทั่วโลกให้ปรับใช้และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเลี้ยงแม่ไก่แบบไม่ขังกรง

พัธมิตรในอุตสาหรรมอาหารและการบริการ มากกว่า 50+ ราย

ทีมนโยบายองค์กรของเราได้ทำงานอย่างกว้างขวางกับองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อปรับใช้และดำเนินนโยบายไข่เคจฟรี

8 รัฐบาลในเอเชียแปซิฟิก

ทีมงานของเราได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลทั่วทั้งภูมิภาคเพื่อพัฒนามาตรฐานและกฎหมายสำหรับไข่เคจฟรี

quote-1

ในส่วนภูมิภาคที่มีความท้าทายอย่างในเอเชียแปซิฟิก เรากำลังทำงานร่วมกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่ Global Food Partners (GFP) เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ปฏิบัติตามพันธสัญญาของเรา ทั้งนี้ทาง GFP นั้นกำลังช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ โดยการจัดหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ช่วยเราพัฒนาแผนการดำเนินงานแบบไร้กรง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการไข่ของเรา และให้การฝึกอบรมแก่ทีมจัดซื้อภายในและทีมความยั่งยืนของเรา

Compass Group
Responsible Sourcing web page

compass_group-testimonial
quote-1

จีเอฟพี สามารถกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานและระบุแผนงานสำหรับตลาดในเอเชียของเราซึ่งเราพบว่าท้าทายอย่างยิ่งในแง่ของการระบุผู้จัดหาและผู้ผลิตไขไก่ที่เลี้ยงแบบเคจฟรี เรารอคอยที่จะทำงานร่วมกับจีเอฟพี ต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าเราบรรลุเป้าหมายเคจฟรีในภูมิภาคนี้

Frederic Tiers
ผู้ซื้อ, คลับเมด

club_med-testimonial
quote-1

เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ โกลบอล ฟู๊ด พาร์ทเนอร์ส และมหาวิทยาลัย กัดจา มาดา เพื่อสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นในอินโดนีเซียบนเส้นทางสู่การผลิตไข่เคจฟรีที่ยั่งยืนและให้ผลกำไร ในฐานะผู้นำด้านการโรงแรม เรามีความรับผิดชอบในการสรรหาและการปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์อย่างจริงจัง

เหลย หมิง เซียน
ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม, โรงแรมแมริออท ยอกยาการ์ตา

marriot_testimonial
quote-1

โกลบอล ฟู๊ด พาร์ทเนอร์ส ได้ให้คำแนะนำอันมีค่าในการเลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่ในระบบเคจฟรีสำหรับผิงเหยา เวยไห่ ทีมนักวิทยาศาสตร์ของโกลบอล ฟู๊ด พาร์ทเนอร์ส ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนการผลิตและการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานของเรา โดยนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการผลิตไข่แบบเคจฟรีในประเทศอื่น ๆ มาปรับใช้

หลี่ จงเหว่ย
ผู้จัดการทั่วไป, สวนเกษตรเชิงนิเวศ ผิงเหยา เวยไห่

chickens-2

Stay updated!

Sign up for our monthly newsletter for the latest cage-free news and updates, from Asia and beyond!

บริการให้คำปรึกษาของเราจะปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้

eggs-2

สำหรับบริษัทอาหาร

การพัฒนาแผนงานที่ปรับใช้สำหรับท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุพันธสัญญาไข่ไก่เคจฟรี

เราประเมินห่วงโซ่อุปทานของลูกค้าเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานแบบเคจฟรีที่ปรับใช้สำหรับท้องถิ่นและประหยัดต้นทุน แผนงานของเรารับประกันว่าบริษัทต่าง ๆ จะบรรลุเป้าหมายไข่ไก่เคจฟรีของตนในเอเชีย ขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุนและนำเสนอกลยุทธ์การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

สำหรับบริษัทอาหาร

การดำเนินการตามแผนงาน

เรามีทีมงานอยู่ทั่วเอเชีย ทำให้สามารถช่วยเหลือลูกค้าเพื่อดำเนินการตามแผนงานเคจฟรีซึ่งมักจะรวมถึง: การถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงาน การฝึกอบรมผู้จัดหาไข่ไก่ การปรับใช้กลยุทธ์การลดต้นทุน และการพัฒนาเรื่องราวความสำเร็จ

restaurant-2
chickens-2

สำหรับผู้ผลิตไข่

การให้คำปรึกษาทางเทคนิคและการฝึกอบรม

ทีมวิทยาศาสตร์และวิชาการของเราช่วยให้ผู้ผลิตไข่ไก่สามารถปรับใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งในการผลิต สวัสดิภาพสัตว์ และการจัดการแบบเคจฟรี เรามีประวัติการทำงานที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ ผลผลิต และผลกำไรของฟาร์มได้

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์นวัตกรรมและสวัสดิการเคจฟรี

บริการให้คำปรึกษาของเราจะปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้

eggs-2

สำหรับบริษัทอาหาร

การพัฒนาแผนงานที่ปรับใช้สำหรับท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุพันธสัญญาไข่ไก่เคจฟรี

เราประเมินห่วงโซ่อุปทานของลูกค้าเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานแบบเคจฟรีที่ปรับใช้สำหรับท้องถิ่นและประหยัดต้นทุน แผนงานของเรารับประกันว่าบริษัทต่าง ๆ จะบรรลุเป้าหมายไข่ไก่เคจฟรีของตนในเอเชีย ขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุนและนำเสนอกลยุทธ์การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

restaurant-2

สำหรับบริษัทอาหาร

การดำเนินการตามแผนงาน

เรามีทีมงานอยู่ทั่วเอเชีย ทำให้สามารถช่วยเหลือลูกค้าเพื่อดำเนินการตามแผนงานเคจฟรีซึ่งมักจะรวมถึง: การถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงาน การฝึกอบรมผู้จัดหาไข่ไก่ การปรับใช้กลยุทธ์การลดต้นทุน และการพัฒนาเรื่องราวความสำเร็จ

chickens-2

สำหรับผู้ผลิตไข่

การให้คำปรึกษาทางเทคนิคและการฝึกอบรม 

ทีมวิทยาศาสตร์และวิชาการของเราช่วยให้ผู้ผลิตไข่ไก่สามารถปรับใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งในการผลิต สวัสดิภาพสัตว์ และการจัดการแบบเคจฟรี เรามีประวัติการทำงานที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ ผลผลิต และผลกำไรของฟาร์มได้

เว็บไซต์อื่น ๆ

GFP Academy
Cage-free Hub
WelfareProgress

© Global Food Partners Inc.

thไทย