fbpx

บริการให้คำปรึกษาธุรกิจอาหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการใช้ไข่ไก่จากแม่ไก่เลี้ยงแบบปลอดกรงขัง(เคจฟรี)

บริษัทอาหารและผู้ผลิตในทวีปเอเชียและทั่วโลกต่างไว้วางใจให้เราออกแบบโซลูชั่นเฉพาะทางในการเปลี่ยนไปสู่การใช้ไข่ไก่เคจฟรีในธุรกิจ

บริการให้คำปรึกษาธุรกิจอาหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการใช้ไข่ไก่จากแม่ไก่เลี้ยงแบบปลอดกรงขัง(เคจฟรี)

บริษัทอาหารและผู้ผลิตในทวีปเอเชียและทั่วโลกต่างไว้วางใจให้เราออกแบบโซลูชั่นเฉพาะทางในการเปลี่ยนไปสู่การใช้ไข่ไก่เคจฟรีในธุรกิจ

ลูกค้าและพันธมิตรของเรา

IPWA-1000px-1000px-new2

We are proud board members of the International Poultry Welfare Alliance

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางจากธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมไข่ไก่

เราคือทีมที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ เรามีประสบการณ์และข้อมูลเชิงสถิติที่ช่วยยืนยันความสำเร็จนี้ สำนักงานใหญ่ของเราในประเทศสิงคโปร์และทีมงานในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วเอเชีย ทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและเครือข่ายขนาดใหญ่ เพื่อนำเสนอวิธีการเปลี่ยนไปสู่การใช้เคจฟรีตามหลักวิทยาศาสตร์ และสร้างเรื่องราวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง

map-test

ประสบการณ์มากกว่า 50 ปี

เรามีประสบการณ์หลายทศวรรษในการช่วยบริษัทอาหารและผู้ผลิตบรรลุเป้าหมายในการสรรหาแหล่งไข่ไก่และการผลิตไข่ไก่ไร้กรง

เป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตไข่ไก่มากกว่า 70 ราย

ทีมงานของเราได้ช่วยผู้ผลิตจำนวนมากทั้งในทวีปเอเชียและทั่วโลกในการเพิ่มประสิทธิภาพและเปลี่ยนไปใช้ระบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบปลอดกรง

เป็นพันธมิตรกับอุตสาหกรรมอาหารและการบริการมากกว่า 50 ราย

ทีมงานด้านนโยบายองค์กรของเราทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อปรับเปลี่ยนไปใช้นโยบายไข่ไก่ปลอดกรง

ร่วมมือกับ 8 รัฐบาลในเอเชียแปซิฟิก

ทีมงานของเราทำงานร่วมกับรัฐบาลทั่วทั้งภูมิภาคเพื่อพัฒนามาตรฐานและกฎหมายสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ขังกรง

quote-1

สำหรับยูนิลีเวอร์ เรามีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย 100% ในห่วงโซ่อุปทานไข่ไก่ปลอดกรง ซึ่งทวีปเอเชียถือเป็นภูมิภาคที่มีความท้าทายมากที่สุดสำหรับเรา ทางโกลบอล ฟู้ด พาร์ทเนอร์ สามารถนำเสนอแผนงานและวิธีการเฉพาะทางสำหรับตลาดสำคัญของเราในระดับภูมิภาค และรักษามาตรฐานในเรื่องคุณภาพและสวัสดิภาพในห่วงโซ่อุปทานไข่ไก่ของเรา เรายินดีที่จะทำงานร่วมกับโกลบอล ฟู้ด พาร์ทเนอร์ต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนโยบายการเปลี่ยนไปใช้ไข่ไก่ปลอดกรงในทวีปเอเชียได้สำเร็จ

Klaas Jan van-Calker
Global Sustainable Sourcing Manager · Unilever

Unilever-Testimonial
quote-1

ในภูมิภาคที่มีความท้าทายสูงอย่างเอเชียแปซิฟิกนั้น เรากำลังทำงานร่วมกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากโกลบอล ฟู้ด พาร์ทเนอร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายไข่ไก่จากแม่ไก่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง ทางโกลบอล ฟู้ด พาร์ทเนอร์กำลังช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ โดยการจัดหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ช่วยให้เราพัฒนาแผนการดำเนินงานไข่ไก่ปลอดกรง, ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการไข่ไก่ และให้การฝึกอบรมแก่ทีมจัดซื้อภายในและทีมพัฒนาความยั่งยืนของเรา

Compass Group
Responsible Sourcing web page

compass_group-testimonial
quote-1

โกลบอล ฟู้ด พาร์ทเนอร์ สามารถแนะนำกลยุทธ์และการดำเนินการตามแผนงานสำหรับตลาดในทวีปเอเชียของเราที่มีความท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะในแง่ของการหาผู้จำหน่ายและผู้ผลิตไข่ไก่จากแม่ไก่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง เรายินดีที่จะทำงานร่วมกับโกลบอล ฟู้ด พาร์ทเนอร์ต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเปลี่ยนไปใช้ไข่ไก่ปลอดกรงในภูมิภาคนี้ได้สำเร็จ

Frederic Tiers
Buyer · Club Med

club_med-testimonial
quote-1

เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับโกลบอล ฟู้ด พาร์ทเนอร์ และมหาวิทยาลัย กัดจา มาดา (Universitas Gadjah Mada) เพื่อสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นในประเทศอินโดนีเซียในการก้าวไปสู่การผลิตไข่ไก่ปลอดกรงอย่างยั่งยืนและได้ผลกำไร เราตระหนักถึงเรื่องความรับผิดชอบในการหาแหล่งที่มาของไข่ไก่และการปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์อย่างจริงจังในฐานะผู้นำด้านการโรงแรม

Lie Ming Sien
Director of Food & Beverage · Yogyakarta Marriott

marriot_testimonial
quote-1

โกลบอล ฟู้ด พาร์ทเนอร์ได้ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเลี้ยงไก่ไข่ในระบบปลอดกรงแก่ ผิงเหยา เวยไห่ (Pingyao Weihai) โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ของโกลบอล ฟู้ด พาร์ทเนอร์ ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งสนับสนุนการผลิตและการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานของเรา ด้วยการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการผลิตไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรงในประเทศอื่น ๆ มาปรับใช้

Li Zhongwei
General Manager · Pingyao Weihai Ecological Agriculture

chickens-2

อัปเดตข่าวสารจากเรา!

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวรายเดือนที่รวมอัปเดตและข่าวสารใหม่ ๆ เกี่ยวกับไข่ไก่ปลอดกรงจากทั้งในทวีปเอเชียและทั่วโลก

การบริการให้คำปรึกษาของเราจะออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยทั่วไปจะอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้

eggs-2

สำหรับบริษัทอาหาร

พัฒนาแผนงานในภาษาท้องถิ่นสำหรับแต่ละพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ขังกรง

เราประเมินห่วงโซ่อุปทานของลูกค้าเพื่อพัฒนาแผนงานสำหรับแต่ละพื้นที่ และเพื่อวางแผนการลดต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้ไข่ไก่ปลอดกรง เรารับประกันว่าแผนงานของเราจะทำให้บริษัทต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายไข่ไก่ไร้กรงได้ในทวีปเอเชีย พร้อมทั้งช่วยลดต้นทุนและช่วยในเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำหรับบริษัทอาหาร

การดำเนินการใช้ไข่ไก่ไร้กรง

เรามีทีมงานทั่วเอเชียที่พร้อมทุ่มเทและช่วยเหลือลูกค้าให้บรรลุพัธกิจการใช้ไข่ไก่ไร้กรง(เคจฟรี) อย่างประสบความสำเร็จ ในขณะเดียวกันยังช่วยให้ประหยัดต้นทุนได้อีกด้วย โดยทั่วไปเราจะช่วยถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากร, ฝึกอบรมผู้ผลิต, ติดต่อผู้ผลิตไข่ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเราโดยเฉพาะ, การใช้กลยุทธ์ที่ช่วยลดต้นทุน และการสร้างเรื่องราวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง

restaurant-2
chickens-2

สำหรับผู้ผลิตไข่ไก่

ให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมทางเทคนิค

ทีมสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ของเราช่วยให้ผู้ผลิตไข่ไก่ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ทั้งในด้านการผลิตไข่ไก่, สวัสดิภาพแม่ไก่ และการจัดการระบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ขังกรง เรามีผลงานที่พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ, การผลิต และผลกำไรของฟาร์มได้


การบริการให้คำปรึกษาของเราจะออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยทั่วไปจะอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้

eggs-2

สำหรับบริษัทอาหาร

พัฒนาแผนงานในภาษาท้องถิ่นสำหรับแต่ละพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ขังกรง

เราประเมินห่วงโซ่อุปทานของลูกค้าเพื่อพัฒนาแผนงานสำหรับแต่ละพื้นที่ และเพื่อวางแผนการลดต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้ไข่ไก่ปลอดกรง เรารับประกันว่าแผนงานของเราจะทำให้บริษัทต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายไข่ไก่ไร้กรงได้ในทวีปเอเชีย พร้อมทั้งช่วยลดต้นทุนและช่วยในเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

restaurant-2

สำหรับบริษัทอาหาร

การดำเนินการตามแผนงาน

เรามีทีมงานอยู่ทั่วทวีปเอเชีย เราจึงสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินงานตามแผนการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ขังกรงได้ เช่น ในเรื่องการถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงาน, การฝึกอบรมผู้ผลิตไข่ไก่, การใช้กลยุทธ์ลดต้นทุน และการพัฒนาเรื่องราวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง

chickens-2

สำหรับผู้ผลิตไข่ไก่

ให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมทางเทคนิค 

ทีมสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ของเราช่วยให้ผู้ผลิตไข่ไก่ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ทั้งในด้านการผลิตไข่ไก่, สวัสดิภาพแม่ไก่ และการจัดการระบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ขังกรง เรามีผลงานที่พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ, การผลิต และผลกำไรของฟาร์มได้

เว็บไซต์อื่น ๆ

สถาบัน GFP
Cage-free Hub
WelfareProgress

© Global Food Partners Inc.

thไทย