fbpx

Your cage-free
master class

พัฒนาความรู้เกี่ยวกับนโยบายและการผลิตไข่ไก่ปลอดกรงด้วยหลักสูตรในภาษาท้องถิ่นของคุณ

เราร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง:

SDG

ทำไมต้องเป็นหลักสูตรของโกลบอล ฟู้ด พาร์ทเนอร์

Why-GFP-Academy-compressed

สำหรับธุรกิจ

รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ และเรียนรู้วิธีที่บริษัทชั้นนำใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมนโยบายการเปลี่ยนไปใช้ไข่ไก่จากระบบไร้กรง

สำหรับผู้ผลิต, สัตวแพทย์, นักวิชาการด้านสัตวศาสตร์ และนักเรียน

ค้นพบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการผลิตไข่ไก่ปลอดกรงอย่างประสบความสำเร็จ และเพื่อให้มั่นใจว่ามีสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสม

ความคิดเห็นจากผู้เรียนหลักสูตรออนไลน์ของเรา

quote-1

หลักสูตรความรู้พื้นฐาน: การพัฒนาและการนำนโยบายไข่ไก่ปลอดกรงมาปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับทีมงานทั่วโลกของเราที่กำลังทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายไข่ไก่ปลอดกรงในระดับสากล โดยหลักสูตรนี้ครอบคลุมหัวข้อสำคัญต่าง ๆ มีเนื้อหาที่กระชับและเข้าใจง่าย เช่นเรื่องของราคาไข่ไก่ไร้กรง, วิธีการดำเนินการเปลี่ยนไปใช้ระบบไข่ไก่ปลอดกรง และวิธีการสื่อสารนโยบายและกระบวนการนี้ไปยังผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ฉันขอแนะนำหลักสูตรนี้มาก ๆ

Klaas Jan van-Calker
Global Sustainable Sourcing Manager · Unilever

Unilever-1000-×-1000-px
quote-1

หลักสูตรพื้นฐานของโกลบอล ฟู้ด พาร์ทเนอร์: การพัฒนาและการนำนโยบายไข่ไก่ปลอดกรงมาใช้ปฏิบัตินั้นมีประโยชน์มากสำหรับทีมของเรา เนื่องจากเรานำไปใช้ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนโยบายไข่ไก่ไร้กรงในประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรนี้ครอบคลุมประเด็นสำคัญตามนโยบายของเรา เช่น เรื่องต้นทุนของไข่ไก่ปลอดกรง, เคล็ดลับการทำงานร่วมกับผู้ผลิตไข่ไก่ของเรา และวิธีการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ การมีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นนั้นมีประโยชน์อย่างมากและเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้สำหรับทีมของเราที่กำลังทำงานในเรื่องนี้

จุนจิ โอคูโบ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และห่วงโซ่อุปทาน, คอมพาส กรุ๊ป ประเทศญี่ปุ่น 

Compass-Group-1000×1000)
quote-1

หลักสูตรออนไลน์มีความน่าสนใจและถูกเรียบเรียงมาเป็นอย่างดี โดยหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น เรื่องแนวคิดของการผลิตไข่ไก่จากระบบไร้กรง, สุขภาพของฝูงสัตว์ และแนวทางการจัดการในภาคปฏิบัติ โดยหลักสูตรแสดงถึงภาพรวมของวิธีการจัดการและการดูแลฝูงไก่ให้มีสวัสดิภาพที่ดี และยังมีแบบทดสอบท้ายบทเรียนที่มีประโยชน์อย่างมาก ซึ่งช่วยให้ฉันมีสมาธิจดจ่อกับเนื้อหาที่ได้เรียนไป ฉันอยากจะแนะนำหลักสูตรออนไลน์นี้ให้กับเพื่อน ๆ และนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับระบบไข่ไก่ไร้กรง

รองศาสตราจารย์ ดร.เฮนนี่ อากิต
หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยปุตรา ประเทศมาเลเซีย

UPM-1000px-1000px
quote-1

หลักสูตรการผลิตไข่ไก่ปลอดกรงนั้นมีแบบแผนและใช้งานได้จริง เนื้อหาครอบคลุมประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและความท้าทายที่พบในการปฏิบัติงานด้านการผลิต หลักสูตรนี้ให้แนวทางเชิงปฏิบัติที่มีประโยชน์มากสำหรับเจ้าของฟาร์ม, ผู้จัดการ และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตไข่ไก่ปลอดกรง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อการปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์

ลิว ไคหยง
ผู้บริหาร, บริษัท PianGuan Yong'Ao Ecologic Agriculture Ltd.

chickens-2
quote-1

หลักสูตรออนไลน์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่พึ่งเริ่มต้นธุรกิจผลิตไข่ไก่ โดยเนื้อหาเน้นวิธีการเฉพาะทางในการจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสมและความยั่งยืน หลักสูตรนี้มีการนำเสนอในรูปแบบภาพและเสียง พร้อมทั้งมีแบบทดสอบท้ายบทเรียนที่จะช่วยให้เพิ่มความจำและทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น หลักสูตรนี้เข้าใจง่ายและควรจะถูกแนะนำต่อไปยังผู้ที่สนใจในการริเริ่มทำฟาร์มไก่ไข่ของตนเองรวมไปถึงผู้ที่มีฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่อยู่แล้ว

จูดิท อัลเดย์-แมงแมง
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, สหกรณ์อเนกประสงค์ผู้ผลิตไข่บาทานกาส

BEPCO-1000×1000px
quote-1

ขอบคุณที่ให้โอกาสฉันและสมาชิกคนอื่นๆในสิบานเย แอนนิมอล เวลแฟร์ ค็อนเซอแว็นซิ ทรัสท (Sibanye Animal welfare and Conservancy Trust) สำหรับการให้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่ได้ออกแบบมาเป็นอย่างดีและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ฉันหวังว่าจะได้ใช้ข้อมูลและความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ถ่ายทอดไปยังเกษตรกรในซิมบับเวเพื่อเลี้ยงชีพและใช้ในเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับประโยชน์ของการผลิตไข่ไก่ปลอดกรง ฉันตั้งใจที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงในหมู่เกษตรกรเพื่อให้ได้มาซึ่งสวัสดิภาพที่ดีของแม่ไก่ทุกตัวในซิมบับเว

นโกสนา คูมาโล
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, สิบานเย แอนนิมอล เวลแฟร์ ค็อนเซอแว็นซิ ทรัสท

Hen-free-range-square
quote-1

การเลี้ยงไก่ไข่ปลอดกรงกำลังเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภค ซึ่งการเลี้ยงแบบนี้นั้นผู้เลี้ยงต้องเรียนรู้วิธีการที่แตกต่างไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการการเลี้ยง, สภาพโรงเรือน, การจัดการอาหาร, สุขภาพ, พฤติกรรม และสภาพความเป็นอยู่ หลักสูตรนี้ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับฟาร์มไข่ไก่ปลอดกรงต่อบุคลากรที่เลี้ยง ทั้งยังสามารถปรับสภาพการเลี้ยงไก่จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นการเลี้ยงไก่ไข่ระบบปลอดกรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.วิเชียร ศรีธัญญรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก

Chickens-square
Start learning about cage-free
Cover_Buyer_v1

หลักสูตรนี้ครอบคลุมพื้นฐานของการนำไปพัฒนานโยบายและเปลี่ยนไปใช้ไข่ไก่ปลอดกรง ตั้งแต่วิธีพัฒนาและปรับปรุงนโยบายของคุณไปจนถึงเรื่องต้นทุนของไข่ไก่ไร้กรง และวิธีการบรรลุเป้าหมายนโยบายไข่ไก่ไร้กรงอย่างประสบความสำเร็จ

检查系统设备1

หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน: ส่วนที่ 1 (ฟรี) และส่วนที่ 2 (พรีเมียม) โดยเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยบทนำเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์, การเลี้ยงไข่ไก่แบบระบบไ้ร้กรง, การเลี้ยงดู, การติดตามสุขภาพและพฤติกรรม, ความปลอดภัยทางชีวภาพ, การป้องกันโรค และผลผลิตไข่

ความคิดเห็นจากผู้เรียนหลักสูตรออนไลน์ของเรา

⭐⭐⭐⭐⭐
หลักสูตรความรู้พื้นฐาน: การพัฒนาและการนำนโยบายไข่ไก่ปลอดกรงมาปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับทีมงานทั่วโลกของเราที่กำลังทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายไข่ไก่ปลอดกรงในระดับสากล โดยหลักสูตรนี้ครอบคลุมหัวข้อสำคัญต่าง ๆ มีเนื้อหาที่กระชับและเข้าใจง่าย เช่นเรื่องของราคาไข่ไก่ไร้กรง, วิธีการดำเนินการเปลี่ยนไปใช้ระบบไข่ไก่ปลอดกรง และวิธีการสื่อสารนโยบายและกระบวนการนี้ไปยังผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ฉันขอแนะนำหลักสูตรนี้มาก ๆ

Klaas Jan van-Calker
Global Sustainable Sourcing Manager · Unilever

⭐⭐⭐⭐⭐
หลักสูตรพื้นฐานของโกลบอล ฟู้ด พาร์ทเนอร์: การพัฒนาและการนำนโยบายไข่ไก่ปลอดกรงมาใช้ปฏิบัตินั้นมีประโยชน์มากสำหรับทีมของเรา เนื่องจากเรานำไปใช้ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนโยบายไข่ไก่ไร้กรงในประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรนี้ครอบคลุมประเด็นสำคัญตามนโยบายของเรา เช่น เรื่องต้นทุนของไข่ไก่ปลอดกรง, เคล็ดลับการทำงานร่วมกับผู้ผลิตไข่ไก่ของเรา และวิธีการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ การมีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นนั้นมีประโยชน์อย่างมากและเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้สำหรับทีมของเราที่กำลังทำงานในเรื่องนี้

จุนจิ โอคูโบ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และห่วงโซ่อุปทาน, คอมพาส กรุ๊ป ประเทศญี่ปุ่น

⭐⭐⭐⭐⭐
หลักสูตรออนไลน์มีความน่าสนใจและถูกเรียบเรียงมาเป็นอย่างดี โดยหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น เรื่องแนวคิดของการผลิตไข่ไก่จากระบบไร้กรง, สุขภาพของฝูงสัตว์ และแนวทางการจัดการในภาคปฏิบัติ โดยหลักสูตรแสดงถึงภาพรวมของวิธีการจัดการและการดูแลฝูงไก่ให้มีสวัสดิภาพที่ดี และยังมีแบบทดสอบท้ายบทเรียนที่มีประโยชน์อย่างมาก ซึ่งช่วยให้ฉันมีสมาธิจดจ่อกับเนื้อหาที่ได้เรียนไป ฉันอยากจะแนะนำหลักสูตรออนไลน์นี้ให้กับเพื่อน ๆ และนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับระบบไข่ไก่ไร้กรง

รองศาสตราจารย์ ดร.เฮนนี่ อากิต
หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยปุตรา ประเทศมาเลเซีย

⭐⭐⭐⭐⭐
หลักสูตรออนไลน์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่พึ่งเริ่มต้นธุรกิจผลิตไข่ไก่ โดยเนื้อหาเน้นวิธีการเฉพาะทางในการจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสมและความยั่งยืน หลักสูตรนี้มีการนำเสนอในรูปแบบภาพและเสียง พร้อมทั้งมีแบบทดสอบท้ายบทเรียนที่จะช่วยให้เพิ่มความจำและทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น หลักสูตรนี้เข้าใจง่ายและควรจะถูกแนะนำต่อไปยังผู้ที่สนใจในการริเริ่มทำฟาร์มไก่ไข่ของตนเองรวมไปถึงผู้ที่มีฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่อยู่แล้ว

จูดิท อัลเดย์-แมงแมง
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, สหกรณ์อเนกประสงค์ผู้ผลิตไข่บาทานกาส

สำรวจหลักสูตรของเรา

ค้นหาแหล่งความรู้ที่กว้างขวางในห้องสมุดของเรา สำหรับการอภิปรายเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการผลิตไข่ไก่แบบปลอดกรง, ต้นทุน, ที่อยู่อาศัย, การฉีดวัคซีน และอื่น ๆ อีกมากมาย

สัมผัสประสบการณ์ใหม่

รับชมทัวร์การเลี้ยงไก่ไข่ปลอดกรงแบบระบบหลายชั้นที่เสมือนจริงด้วยตนเอง

thไทย