fbpx

การสร้างอิมแพค: การเร่งรัดการผลิตไข่ไก่เคจฟรีในเอเชีย

06.23.2020

ImpactIncentives-Cover

การช่วยเหลือให้ธุรกิจอาหารสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบที่มีการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี อันเป็นภารกิจหลักของเรา ทำให้เราจำต้องสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ สำหรับเราแล้ว นี่คือการมีหุ้นส่วนที่สร้างสรรค์นวัตกรรมและยุทธศาสตร์เชิงนวัตกรรม เป็นการคิดนอกกรอบเพื่อพยายามหาคำตอบที่เราต้องการ และเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานในระยะยาว

GFP-ImpactAlliance

เราตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าเราได้เข้าเป็นภาคีกับ อิมแพ็ค อัลลายแอนซ์ เป็นการร่วมมือครั้งแรกระหว่างเจ้าของมาตรฐานความยั่งยืนชั้นนำและองค์กรต่างๆ รวมทั้ง เท็กซ์ไทล์ เอ็กซ์เชนจ์ (กิจการเครื่องหนังและฝ้าย) โกลบอลราวน์เทเบิล ฟอร์ ซัสเซนเนเบิลบีฟ หรือมาตรฐานการผลิตเนื้ออย่างยั่งยืน โพรแทรา (ถั่วเหลือง) และโกลบอลฟู๊ดพาร์ทเนอร์ส (ไข่เคจฟรี) อิมแพ็ค อัลลายแอนซ์ จะช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืนด้านการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคหลักๆ ในทุกด้าน การร่วมงานกับอิมแพ็ค อัลลายแอนซ์ จะเป็นเครื่องมืออันสำคัญสำหรับลูกค้าและหุ้นส่วนของเรา ที่มุ่งเน้นการทำงานตามพันธสัญญาที่กำหนดไว้เกี่ยวกับไข่ที่มาจากไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง (เคจฟรี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเอเชียซึ่งมีความท้าทายสูง 

เรายังคงนำเสนอบริการที่ได้เคยมอบให้แก่ทุกท่าน รวมทั้งการทำงานแบบตัวต่อตัวกับธุรกิจอาหาร และให้การสนับสนุนด้านฟาร์มแก่ซัพพลายเออร์ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบไข่เคจฟรี ซึ่งมีสวัสดิภาพสัตว์สูง การที่เราเข้าเป็นสมาชิกอัลลายแอนซ์ จะทำให้เราสามารถนำเสนอเครื่องมืออื่นๆ เพื่อแปลงนโยบายด้านไข่เคจฟรีไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

ด้วยการทำงานกับอัลลายแอนซ์ ธุรกิจอาหารสามารถที่จะซื้ออิมแพ็คอินเซนทีฟ (ใบรับรองจากผู้ผลิตไข่เคจฟรี) และเข้าไปมีส่วนร่วมกับ อิมแพ็ค พาร์ทเนอร์ชิพ ที่จะช่วยให้บรรลุพันธสัญญาจะจัดหาไข่เคจฟรีได้เร็วขึ้น สามารถเร่งการผลิตของไข่แบบเคจฟรี และสร้างแรงจูงใจทางการเงินแก่เกษตรกร ที่มีมาตรฐานดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่างสูงได้

Impact Incentive Wheel

แนวคิดอินเซนทีฟ หรือใบรับรองนี้มีมานานมากแล้ว โดยเป็นรูปแบบที่กำหนดใช้ในแพลตฟอร์ม การค้าเครดิตอื่น ๆ เช่น RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) หรือ มาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน และ RTRS (Roundtable for Responsible Soy) หรือ มาตรฐานการผลิตถั่วเหลืองอย่างมีความรับผิดชอบ เรานำเทคโนโลยีและบทเรียนเหล่านั้นมาใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ รวมทั้งไข่เคจฟรีด้วย

อิมแพ็คอินเซนทีฟ ทำงานอย่างไร

  1. ผู้ผลิตที่สามารถดำเนินการตามมาตรฐานของฟาร์มเคจฟรี หรือเกณฑ์วัด จะได้รับใบรับรอง (อินเซนทีฟ) สำหรับไข่เคจฟรีที่ผลิตได้ โดยใบรับรอง 1 ใบเทียบเท่ากับไข่เคจฟรี 1,000 ฟอง
  2. ผู้ผลิตลงทะเบียนและขายใบรับรองบนแพลตฟอร์มไข่ไก่เคจฟรีของอิมแพ็คอัลลายแอนซ์
  3. ธุรกิจอาหารลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มเดียวกันและสามารถซื้อใบรับรองสำหรับการใช้ไข่ไก่ของตน เป็นรายปี บางส่วน หรือทั้งหมด แม้ผู้ซื้อจะไม่ได้รับไข่จริงๆ ในห่วงโซ่อุปทาน แต่การทำเช่นนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจของการผลิตไข่เคจฟรี และผู้ซื้อสามารถที่จะกล่าวอ้างได้เต็มที่ว่าตนสนับสนุนไข่เคจฟรี

เราเชื่อว่าประโยชน์ที่น่าดึงดูดใจของอิมแพ็คอินเซนทีฟ ของไข่เคจฟรีมีดังนี้

สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
เราไม่จำเป็นต้องเสียเวลารอจนกว่าธุรกิจอาหาร จะสามารถจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน จนเกิดความมั่นใจในการผลิตไข่เคจฟรี และเปลี่ยนไปใช้ผู้ผลิตรายใหม่ได้ เพราะทันทีที่ซื้อเครดิต ธุรกิจอาหารสามารถที่จะเริ่มสื่อสารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีของการจัดหาไข่เคจฟรีให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยทันที

ความยืดหยุ่น
อิมแพ็คอินเซนทีฟ ไม่ได้เชื่อมโยงกับอายุการวางขายของไข่ไก่ ทั้งนี้ใบรับรอง สามารถจะถือครองได้ระยะยาว และสามารถจะนำมารวมสิทธิ์กันในระดับชาติและภูมิภาคได้

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ธุรกิจอาหารสามารถที่จะสนับสนุนการผลิตไข่เคจฟรีได้ โดยไม่ส่งผลกระทบกับห่วงโซ่อุปทานของไข่ไก่ที่มีอยู่แล้ว ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน ซัพพลายเออร์แต่อย่างใดหรือเสี่ยงต่อเรื่องความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทาน ในทางตรงข้าม อิมแพ็คอินเซนทีฟ เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการผลิตไข่เคจฟรีมากพอที่อาจจะโยงไปสู่การจัดหาไข่จริงๆ ในอนาคต เกษตรกรที่ได้ทุ่มเทเพื่อให้ผลผลิตของตนเป็นไปตามมาตรฐาน สวัสดิภาพสัตว์ชั้นสูงก็จะได้รับพรีเมียมสำหรับไข่เคจฟรี แทนที่จะจ่ายค่าพรีเมียมให้เกษตรกรสำหรับสวัสดิภาพสัตว์ และในแต่ละขั้นตอน ของห่วงโซ่อุปทานจะต้องเพิ่มต้นทุนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจอาหาร จะสามารถสนับสนุนเกษตรกรไข่เคจฟรี โดยจ่ายค่าธรรมเนียมจำนวนไม่มากสำหรับการโอนใบรับรอง อิมแพคอินเซนทีฟ ยังสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตทุกคน (รวมทั้งผู้ผลิตรายย่อย) ที่จะได้รับพรีเมียมสำหรับความพยายามสร้างสวัสดิภาพให้แก่สัตว์ ไม่ว่าฟาร์มจะตั้งอยู่ที่ใด หรือมีขนาดใด ในลักษณะนี้ อิมแพ็คอินเซนทีฟ จึงมีความยั่งยืนและครอบคลุมเกษตรกรทุกคน

การรับรองโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อิมแพ็คอินเซนทีฟ ได้รับการรับรองโดยกลุ่ม ผู้ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ระดับสากล ในลักษณะที่เป็นมาตรการหนึ่งในการที่จะดำเนินตามพันธ สัญญาที่บริษัทต่างๆ ให้ไว้เรื่องการจัดหาไข่เคจฟรี

การดำเนินงานในอนาคต
อิมแพ็คอินเซนทีฟ เป็นก้าวแรกที่สำคัญยิ่งสำหรับการผลิตไข่ไก่เคจฟรี เพราะว่าใบรับรองนี้เป็นการส่งเสริมการลงทุน และพัฒนาไข่ไก่เคจฟรีในตลาดที่กำลังพัฒนา ใบรับรองนี้จะเป็นตัวกำหนดโครงสร้างขั้นพื้นฐาน และเป็นเส้นทางในอนาคตที่สามารถเปลี่ยนไปเป็นการจัดหาไข่เคจฟรีจริงๆ ได้ในที่สุด

---

ธุรกิจอาหารยังมีทางเลือกที่จะอาจเดินไปไกลกว่านั้นอีกทางเลือกหนึ่ง คือการเข้าเป็นหุ้นส่วนร่วมกับ อิมแพ็ค พาร์ทเนอร์ชิพ ด้วยอิมแพ็ค พาร์ทเนอร์ชิพ ธุรกิจอาหารสามารถสนับสนุนทั้งการฝึกอบรม และโครงสร้างขั้นพื้นฐานของผู้ผลิตไข่ไก่ของบริษัทเองเพื่อให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปยังระบบเคจฟรีได้โดยตรง ในฐานะเป็นหุ้นส่วนของโครงการ อิมแพ็ค พาร์ทเนอร์ชิพ ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือผลิตไข่เคจฟรี ทีมนักสัตวศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค ที่โกลบอลฟู๊ดอัลลายแอนซ์ จะให้การฝึกอบรมแก่เกษตรกร และทำงานกับธุรกิจอาหาร เพื่อสร้างและสื่อสารเรื่องราวที่น่าประทับใจเกี่ยวกับอิมแพ็ค เป้าหมายก็คือ ภายในสามปีของการเข้าเป็นหุ้นส่วนของอิมแพ็ค พาร์ทเนอร์ชิพ เกษตรกรเคจฟรีเหล่านี้ จะสามารถออกและขายใบรับรองของตนเอง หรือสามารถจัดส่งไข่เคจฟรีให้กับธุรกิจอาหารของตนได้โดยตรง

ธุรกิจอาหารในตลาดที่กำลังพัฒนา เช่นในเอเชีย อาจต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายสำคัญ ในการดำเนินตามนโยบายเคจฟรีของตนเพราะคุณลักษณะที่พิเศษอย่างยิ่งของห่วงโซ่อุปทานของไช่เคจฟรี แต่หากใช้พลังเชิงนวัตกรรมของอิมแพ็คอินเซนทีฟแล้ว ธุรกิจอาหารก็จะสามารถ ดำเนินตามเป้าหมายความยั่งยืนของตนโดยไม่ต้องยกเลิกห่วงโซ่อุปทานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทันที ในขณะเดียวกัน เมื่อเข้าร่วมโครงการ อิมแพ็ค พาร์ทเนอร์ชิพ ธุรกิจก็สามารถจะเป็นผู้นำในการ สนับสนุนความก้าวหน้าของการผลิตไข่เคจฟรีในระดับโลก เราหวังว่าคุณจะตื่นเต้นเช่นเดียวกันกับเราเกี่ยวกับพลังของการเปลี่ยนผ่านของโครงการอิมแพ็ค อัลลายแอนซ์ และหวังว่าคุณตัดสินใจจะเข้าร่วมกับเราเพื่อผลักดันให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตไข่ไก่ในระยะยาว

ถ้าคุณอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่ team@globalfoodpartners.com หรือเข้ามาเพื่อจองการหารือกับประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการของเราได้ฟรีที่ลิงก์นี้

thไทย