ประกาศความร่วมมือกับเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของอินโดนีเซีย - ซูเปอร์อินโด (Super Indo) และ มหาวิทยาลัย กัดจา มาดา (Universitas Gadjah Mada) เพื่อพลิกโฉมตลาดไข่เคจฟรีของอินโดนีเซีย

December 8th, 2022

เรายินดีและตื่นเต้นยิ่งที่จะประกาศข่าวดีปลายปีนี้ เรื่องความร่วมมือครั้งสำคัญในอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ในงานแถลงข่าว ณ กรุงจาการ์ตา เราได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ Super Indo ซึ่งเป็นเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย และคณะสัตวศาสตร์ของ Universitas Gadjah Mada (FAS UGM) หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

ด้วยความร่วมมือครั้งนี้ เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อพลิกโฉมตลาดไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ขังกรง (เคจฟรี) ในอินโดนีเซีย Super Indo เป็นเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย โดยมีสาขา 211 แห่งใน 40 เมือง ความร่วมมือครั้งนี้จะส่งผลอย่างมากต่อการบริโภคไข่ไก่แบบเคจฟรีในอินโดนีเซีย ด้วยการสนับสนุนทางเทคนิคในฟาร์มของเราและศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งคือ ศูนย์นวัตกรรมและสวัสดิการเคจฟรี (Cage-free Innovation and Welfare Hub) เราจะสามารถช่วยผู้ประกอบการไข่ไก่ของ Super Indo ให้นำระบบการผลิตแบบเคจฟรีมาใช้ได้อย่างดีที่สุด และใช้ประโยชน์เต็มที่จากโอกาสของตลาดที่กำลังเติบโต

ความร่วมมือจะประกอบด้วย:

  • การเสริมสร้างศักยภาพที่แข็งแกร่งและการฝึกอบรมด้านเทคนิคแก่ผู้ประกอบการไข่ไก่ของ Super Indo เพื่อให้สามารถนำระบบการผลิตแบบเคจฟรีมาใช้ได้สำเร็จ การฝึกอบรมจะดำเนินการโดย Global Food Partners และทีมเทคนิค UGM
  • การพัฒนาและเปิดตัวโครงการริเริ่มที่เพิ่มความต้องการและความพร้อมใช้งานของไข่เคจฟรีในอินโดนีเซีย รวมถึงการฝึกอบรม การศึกษา และสื่อการตลาด อีกทั้งสื่อการตลาดในร้านค้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ต Super Indo
  • การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ Super Indo ทำให้ Super Indo สามารถเพิ่มการเสนอไข่เคจฟรีด้วยสวัสดิการสัตว์ที่สูงขึ้นและมีคุณภาพที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของตนได้

We look forward to working with our current and new partners and clients into the new year. If you work for a food retailer or other type of food or hospitality business, and are interested in working together to increase cage-free sourcing and accelerate production – reach out to us at team@globalfoodpartners.com. We’re always happy to partner with like-minded industry stakeholders in Indonesia and across Asia who want to create real change for farmers, consumers, and animals. Lastly, do check out our cage-free online courses on Global Food Partners Academy.

SI-signing

เว็บไซต์อื่น ๆ

Academy
Cage-free Hub
WelfareProgress

© Global Food Partners Inc.

thไทย