ความปลอดภัยทางชีวภาพ: การพัฒนาความยั่งยืนระยะยาวของอุตสาหกรรมสัตว์ปีก

April 30th, 2020

Profile of a chicken's face

ในนามของโกลบอลฟู๊ดพาร์ทเนอร์ส เราหวังว่าท่าน ครอบครัว และเพื่อนฝูงของท่านจะมีสุขภาพดี และปลอดภัยดีในช่วงเวลาที่ท้าทายยิ่งนี้

โกลบอลฟู๊ดพาร์ทเนอร์ส ยังคงเน้นการทำงานหนัก (จากระยะไกลในช่วงนี้) เพื่อช่วยให้ธุรกิจอาหารยังคงดำเนินการรักษาสวัสดิภาพสัตว์ในระดับสูงได้ และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบทั้งในด้านนโยบายการจัดหาและแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ

หนึ่งในเป้าหมายที่เรามุ่งเน้นคือการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถปรับปรุงความปลอดภัยทางชีวภาพและสุขภาพสัตว์ให้ดีขึ้น เพื่อลดโอกาสการเกิดการระบาดของโรคในฟาร์ม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงทางการเงิน หรือแม้แต่นำไปสู่วิกฤติการณ์ทางสาธารณสุข ได้ สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยิ่งเป็นการย้ำเตือนว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเราและสัตว์ อาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อเนื่อง เราหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่าน และสนับสนุนท่านให้แบ่งปันข้อมูลนี้ในเครือข่ายของท่าน

เชื่อกันว่าไวรัสโควิด-19 แพร่เชื้อมายังมนุษย์จากสัตว์ที่มีชีวิตในตลาดสด นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดวิกฤติการณ์ทางสาธารณสุขของมนุษย์อันเนื่องมาจากโรคที่ติดต่อมาจากสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น โรคไข้หวัดนกนั้นก็เป็นโรคที่ติดต่อมาจากสัตว์ปีก และส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อย โดย 70% ของรายงานผู้เสียชีวิตอยู่ในเอเชีย สถานการณ์ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสุกร (H1N1) เมื่อ พ.ศ. 2552 ซึ่งคาดว่าเกิดจากการเลี้ยงหมูอย่างแออัดในเม็กซิโก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 18,000 รายในระยะเพียงหนึ่งปีเท่านั้น การระบาดของโรคเหล่านี้ยังทำให้เศรษฐกิจของเกษตรกร เสียหายอย่างมหาศาล และต้องจัดการไก่และหมูไปนับล้านตัวในมากกว่าสิบประเทศทั่วโลก

บทเรียนหนึ่งจากการระบาดของโรคเหล่านี้คือ สุขภาพสัตว์และสุขภาพของมนุษย์นั้นเชื่อมโยงกัน หากพัฒนาความปลอดภัยทางชีวภาพและสุขภาพของสัตว์ เราก็จะสามารถพัฒนาความปลอดภัยทางสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ได้ด้วย เนื่องจากโรคระบาดสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในฟาร์มสัตว์ปีก ความปลอดภัยและการจัดการสุขภาพสัตว์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในการบริหารจัดการฟาร์มที่ประสบความสำเร็จและมีสุขภาพดี

ยกตัวอย่างเช่น ไก่ไข่นั้นมีความไวต่อโรคหลายชนิด และโรคหลายชนิดสามารถป้องกันได้ โรคระบาดในสัตว์ปีกส่วนใหญ่ (ประมาณ 80%) เกิดขึ้นในฟาร์มเพราะคน อุปกรณ์ และยานพาหนะ เป็นพาหะที่นำเข้ามา มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพที่ต้องคงปฏิบัติอย่างประจำ ไม่ว่าระบบโรงเรือนจะเป็นระบบใด มีกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

  • จำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถเข้ามาในฟาร์ม
  • มีรั้วรอบฟาร์ม โดยมีป้ายระบุเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ
  • การสวมใส่ชุดและรองเท้าป้องกันเมื่อเข้าไปในฟาร์ม
  • การทำความสะอาดมือและรองเท้าที่สวมเข้าไปก่อนและหลังการเข้าไปในโรงเรือน
  • ฆ่าเชื้ออุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอและใช้อุปกรณ์กับฟาร์มเดียวเท่านั้น
  • ฆ่าเชื้อรถบรรทุกที่ส่งของระหว่างฟาร์ม

 

Profile of a chicken's face

เราได้เห็นแล้วว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 และโรคติดต่ออื่น ๆ เช่นไข้หวัดนก ก่อให้เกิดวิกฤติร้ายแรงต่อสุขภาพมนุษย์อย่างไร สุขภาพสัตว์ก็อาจเกิดวิกฤติในลักษณะเช่นเดียวกันได้ แม้ว่ามาตรการทางความปลอดภัยทางชีวภาพจะเป็นกุญแจหลักของการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงของการระบาด เราก็ยังส่งเสริมให้ทุกฟาร์มกำหนดมาตรการฉุกเฉินไว้อย่างชัดเจนในกรณีเกิดโรคระบาด รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมหากจำเป็นต้องทำลายสัตว์เชิงการุณยฆาต

แผนฉุกเฉินเหล่านี้จะต้องสร้างความแน่ใจได้ว่าสัตว์ทั้งหลายได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม ในกรณีที่เกิดโรคระบาดจะต้องตรวจสอบการดำเนินการดังต่อไปนี้

  • จะต้องไม่ฝังกลบสัตว์ขณะยังมีชีวิตอยู่ หรือทิ้งไว้ให้อดอาหารหรือขาดอากาศหายใจ หรือทิ้งไว้ในที่มีความร้อนจนตาย มาตรการเหล่านี้เป็นการทารุณสัตว์
  • ฟาร์มทุกแห่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่หรืออุปกรณ์ที่กำหนดไว้เพื่อการดำเนินการการุณยฆาตสัตว์จำนวนมาก มาตรการทั้งหมดนี้จะต้องมีการวางแผน เตรียมการและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถทำให้สัตว์ตายได้อย่างรวดเร็ว

แม้มาตรการดังกล่าวจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง การศึกษาวิจัยฟาร์มไข่ไก่ทั่วประเทศจีนของ ดร. เคท ฮารทเชอร์ นักสัตวศาสตร์อาวุโสของบริษัทโกลบอลฟู๊ดพาร์ทเนอร์ส ค้นพบว่าเกษตรกรได้ระบุว่า การป้องกันและการบริหารจัดการโรค และการดำเนินการการุณยฆาตอย่างถูกต้อง เป็นสองเรื่องที่ดำเนินการได้ยากที่สุดในด้านการผลิต ผู้ผลิตบางรายถึงกับระบุว่าโรคในสัตว์เป็นความท้าทายหลักของการทำฟาร์ม

ขณะนี้ ไวรัสโควิด-19 ถือเป็นความจริงระดับทำลายล้างของโลกและส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกด้าน เราขอใช้ช่วงเวลานี้ทำงานกับธุรกิจอาหารและเกษตรกรเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการระบาดและวิกฤติในอนาคต และเพื่อวางกระบวนการดำเนินการที่เหมาะสมหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก 

เราอยู่ท่ามกลางความท้าทายนี้ด้วยกัน และเราทุกคนที่โกลบอลฟู๊ดพาร์ทเนอร์ส หวังที่จะทำงานร่วมกันกับท่าน ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเราพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าร่วมกัน ต้องการได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราจะทำงานด้วยกันอย่างไรใช่ไหม ส่งข้อความถึงเราที่นี่สิครับ เรายินดีคุยกับท่านเสมอ!

เว็บไซต์อื่น ๆ

Academy
Cage-free Hub
WelfareProgress

© Global Food Partners Inc.

thไทย