fbpx

อะไรคือการผลิตไข่ไก่ จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง (เคจฟรี)

March 11th, 2021

Free Range Chicken System

ขณะที่ธุรกิจอาหารและการผลิตไข่ไก่ทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปจัดหาไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง หรือเคจฟรี มากขึ้น คำถามที่เราถูกถามบ่อยมากคือ “เคจฟรี” จริงๆ คืออะไร

การจะเปลี่ยนผ่านไปสู่การจัดตั้งและบำรุงรักษาฟาร์มเลี้ยงไก่แบบไม่ขังกรงให้ประสบความสำเร็จนั้น ไม่ใช่เป็นแค่กระบวนการง่ายๆ เพียงแต่จะถอดกรงต่างๆ ทิ้ง ในบล็อกนี้ เราจะให้นิยามอย่างสั้นๆ ว่า การเลี้ยงแม่ไก่แบบไม่ขังกรง หรือ “เคจฟรี” นั้นแปลว่าอะไร ลักษณะของโรงเรือนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และปัจจัยหลักๆ เกี่ยวกับโรงเรือน รวมทั้งการบริหารจัดการ ที่จะทำให้ประสบการณ์การเลี้ยงแม่ไก่แบบเคจฟรีประสบความสำเร็จได้

การเลี้ยงไก่แบบเคจฟรี แปลว่าอะไร

ในระบบเคจฟรี ไก่ไม่ได้ถูกจับขังไว้ในกรง และสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในโรงเรือน ระบบการเลี้ยงแม่ไก่แบบไม่ขังกรงที่ออกแบบมาอย่างดีและบริหารจัดการได้ดี จะทำให้แม่ไก่ สามารถมีพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ อาทิ การเดิน การเกาะคอน การคลุกฝุ่น การจิกหาอาหาร และการวางไข่ในรัง ระบบโรงเรือน สำหรับการเลี้ยงไก่แบบเคจฟรี มีหลายลักษณะ คือ

  • โรงนา (barn) หรือระบบ เลี้ยงบนพื้น ลักษณะสำคัญของระบบนี้ คือมีเพียงชั้นเดียว เปรียบเสมือนบ้านชั้นเดียว ระบบโรงนา
Free range Egg Chickens in the coop at chicken farm. This is brahma egg chickens grazing outside village farmland
  • ระบบ Aviary หรือปล่อยพื้น ระบบกรงนก หรือระบบหลายระดับ จะมีชั้นหลายระดับภายในโรงเรือนให้นกบินไปมาได้ โดยปรกติแล้ว ระบบกรงนกขนาดใหญ่นี้ เหมาะสำหรับการผลิตระดับใหญ่ และเป็นที่นิยมสำหรับผู้ผลิตที่กำลังจะเปลี่ยนผ่าน จากระบบกรง ไปยังระบบเลี้ยงไก่แบบไม่ขังกรง เพราะสามารถใช้พื้นที่แนวตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลี้ยงไก่จำนวนมากได้ในพื้นที่ขนาดเท่าเดิม
Aviary System
  • ระบบปล่อยอิสระ (free-range) ทั้งระบบโรงนาและระบบฟาร์มหลายระดับ สามารถที่จะ เปิดช่องทางให้แม่ไก่ ออกไปอยู่ข้างนอกได้ในช่วงกลางวัน ระบบเหล่านี้เรียกว่า ระบบเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ และนกสามารถจะออกไปอยู่ด้านนอกได้ โดยมุดผ่านช่องที่เจาะไว้โดยเฉพาะ
Free Range Chicken System

ระบบเคจฟรีอาจจะเป็นระบบอัตโนมัติหรือใช้คนควบคุมก็ได้ ผู้ผลิตรายใหญ่มักจะมีอุปกรณ์ ที่เป็นอัตโนมัติจำนวนมาก รวมทั้งสายพานที่ใช้เก็บไข่ ระบบให้อาหารและน้ำ ซึ่งเติมอาหารและน้ำโดยอัตโนมัติ และกระจายอาหารและน้ำไปยังนก อาจมีกลไกระบบระบายอากาศและ ตารางให้แสงสว่างแบบอัตโนมัติที่ใช้การตั้งเวลา หรืออีกด้านหนึ่ง ผู้ผลิตอาจจะกำหนดระบบที่ใช้เจ้าหน้าที่เปิดปิด หรือเอาระบบกึ่งอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น อาจจะมีระบบให้น้ำดื่มอัตโนมัติ แต่อาจใช้วิธีเก็บไข่ด้วยมือ

การออกแบบระบบโรงเรือนและการบริหารจัดการ

นอกเหนือจากการเลี้ยงแบบไม่ขังกรงแล้ว จะต้องมีการออกแบบฟาร์มและการบริหารจัดการที่ดี เพื่อการดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่างดี รวมทั้ง

  • ให้ไก่ได้แสดงพฤติกรรมธรรมชาติ โดยจัดทำคอน รัง สิ่งคลุมพื้น พื้นที่ว่าง และอุปกรณ์เสริม (สิ่งของหรือวัสดุให้ไก่ได้จิก)
  • การจัดการสุขภาพ โดยมีมาตรการป้องกันโรคติดต่อ และป้องกันไม่ให้จิกตีกันเองอย่างรุนแรง
  • มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำฟาร์มในการจับต้องดูแลไก่และการจัดการทั้งหมด

การใช้แนวทางการปฏิบัติที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้แน่ใจได้ว่าฟาร์มจะประสบความสำเร็จ และมีกำไรอย่างยั่งยืน บริษัทโกลบอลฟู๊ดพาร์ทเนอร์สเข้าใจถึงความซับซ้อนของการดำเนินการนี้ และใช้วิธีทำงานร่วมกับผู้ผลิตแบบตัวต่อตัว เพื่อช่วยกำหนดและแก้ไขปัญหาความท้าทายเฉพาะด้าน ที่ผู้ผลิตจะต้องประสบในการผลิตไข่ไก่ จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง เราทำงานร่วมกับ หุ้นส่วนทางอุตสาหกรรมของเรา รวมทั้งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แอเรส เราจะมีการเปิดตัวฟาร์มตัวอย่างที่ผลิตไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรงในประเทศจีนและอินโดนีเซีย รวมทั้งโปรแกรมออนไลน์เพื่อฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการฟาร์มเคจฟรีที่ละเอียดสมบูรณ์ โปรแกรมนี้จะมีการเปิดตัวให้ใช้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และจะให้การฝึกอบรมที่จำเป็นแก่ผู้ผลิต เพื่อให้แน่ใจได้ว่าสามารถดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีแนวทางปฏิบัติด้านสวัสดิภาพที่ดี และมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจ

อยากรู้ไหมว่าเราสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไรบ้าง ส่งข้อความหาเราที่นี่เรายินดีที่จะคุยกับคุณ

thไทย