fbpx

ขอแนะนำให้รู้จัก WelfareProgress แพลตฟอร์มแรกที่รวบรวมรายงานการใช้ไข่ไก่จากไก่ไม่ขังกรง (เคจฟรี)

August 11th, 2021

การป้องกันไม่ให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท เป็นเป้าหมายหลักที่เรานำเสนอแก่ลูกค้าของเรา ในขณะที่กลุ่มผู้ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้วยการเสนอนโยบายไข่ไก่เคจฟรีให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งดำเนินการโดยมุ่งเน้นการบังคับใช้นโยบาย และสร้างความรับผิดชอบ ทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่น โดยเริ่มเปิดตัวแบบสอบถาม แบบสำรวจ เครื่องมือติดตาม และเครื่องมือเปรียบเทียบเพื่อประเมินความคืบหน้าในการดำเนินการของบริษัทต่าง ๆ หลังจากที่เราได้ทำงานมานานในหลากหลายด้านกับองค์กรพิทักษ์สัตว์ เราจึงเข้าใจดีถึงคุณค่าของการสื่อสารความคืบหน้าอย่างโปร่งใสเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มลูกค้าเราได้

การกรอกแบบสำรวจและข้อคำถามจำนวนมากเหล่านี้ สำหรับธุรกิจอาหารนั้นพวกเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน มันกลายเป็นงานที่ไม่มีวันจบสิ้น เราได้รับข้อตอบรับและข้อเสนอแนะมากมายจากอุตสาหกรรมอาหารว่า ควรต้องมีกระบวนการรายงานแบบรวมศูนย์กลาง ซึ่งจะทำให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น

หลังจากรวบรวมข้อเสนอแนะจากธุรกิจอาหารรายใหญ่ และการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอหนทางที่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ โดยเราพร้อมเปิดตัว WelfareProgress.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแรกที่รวบรวมรายงานการใช้ไข่ไก่จากไก่ที่ไม่ขังกรง (เคจฟรี) โดยเราเชื้อเชิญให้บริษัทด้านอาหารและการบริการทั่วโลกส่งรายงานเข้ามายังศูนย์รายงานไข่ไก่เคจฟรีของเรา

เป้าหมายของเราคือให้ WelfareProgress ช่วยลดภาระในการทำรายงาน และช่วยบริษัทในการเพิ่มความโปร่งใสในการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานทางด้านนี้

ลดภาระการรายงาน

WelfareProgress ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถแสดงความคืบหน้าในการใช้ไข่ไก่เคจฟรีต่อสาธารณะบนแพลตฟอร์มเดียว แทนที่จะต้องกรอกแบบสอบถามหลายชุด

กลุ่มหลัก ๆ ที่ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งรวมถึง The Humane League, Mercy for Animal, Animal Equality และ Sinergia Animal ได้ตกลงยอมรับรูปแบบการรายงานความคืบหน้าของการใช้ไข่ไก่เคจฟรีจาก WelfareProgress ว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่า แทนการสำรวจความคืบหน้าและแบบสอบถามที่มีอยู่

การเพิ่มความโปร่งใส

WelfareProgress ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ได้แสดงความคืบหน้าเกี่ยวกับพันธกิจการใช้ไข่ไก่เคจฟรี ผ่านการรายงานที่ถูกต้อง ละเอียดถี่ถ้วน และทันเวลา ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถแสดงข้อมูลที่น่าเชื่อถือแก่นักลงทุน กลุ่มพิทักษ์สัตว์ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค

WelfareProgress ยังสามารถรายงานการใช้ไข่ไก่ที่เกินปริมาณ โดยเราได้จัดเตรียมเวทีเพื่อแสดงความคืบหน้าและความพยายามในการนำไปปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิธีการรายงาน

นี่คือการสัมมนาผ่านเว็บ ที่จะแนะนำคุณตลอดกระบวนการ ทั้งนี้คุณยังสามารถเข้าไปใช้งานที่ welfareprogress.com เพื่อลงทะเบียนและส่งรายงานความคืบหน้าฉบับแรกของคุณที่นั่น

เราหวังว่า WelfareProgress จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับบริษัทของคุณ และเราหวังว่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความคืบหน้าของการใช้ไข่ไก่เคจฟรีของคุณ กรุณาติดต่อเรา หากเราสามารถให้การสนับสนุนคุณในกระบวนการนี้ได้ในเรื่องใด ๆ เรายินดีที่จะช่วยเหลือ!

เว็บไซต์อื่น ๆ

สถาบัน GFP
Cage-free Hub
WelfareProgress

© Global Food Partners Inc.

thไทย