ปีใหม่คือเวลาเปิดตัว GFP Academy โฉมใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลักสูตรและแหล่งความรู้การเลี้ยงไก่แบบไม่ขังกรง

January 14th, 2022

Cropped-Training-Course-Screenshot

ก่อนอื่น สวัสดีปีใหม่จากพวกเราทุกคนที่ โกลบอลฟู๊ดพาร์ทเนอร์ส (Global Food Partners)! 

เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ของเรา นั่นคือ สถาบันโกลบอลฟู๊ดพาร์ทเนอร์ส (Global Food Partners Academy- GFP Academy) ในฐานะภารกิจหนึ่งของเราในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนและให้ผลกำไร ไปสู่การผลิตและการจัดหาไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบไม่ขังกรงหรือเคจฟรี สถาบันแห่งนี้ขอนำเสนอทรัพยากรการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตไข่ไก่ รวมทั้งภาคธุรกิจอาหารและการบริการ ตั้งแต่หลักสูตรเสมือนจริงไปจนถึงการทัวร์ฟาร์มเสมือนจริง

แหล่งความรู้ของ Academy พัฒนาขึ้นโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของ GFP ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในฟาร์มและการทำงานกับบริษัทอาหารและเครื่องดื่ม/ภาคการบริการทั่วโลก

หลักสูตรและเครื่องมือบางส่วนที่พร้อมให้บริการที่ GFP Academy มีดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ผลิตไข่

หลักสูตรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

ในขณะที่อุตสาหกรรมไข่ไก่กำลังปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นสำหรับไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบไม่ขังกรง (Cage free) เกษตรกรจึงแสวงหาทักษะและความรู้เพื่อดำเนินการในฟาร์มเลี้ยงแบบไม่ขังกรงที่มีประสิทธิผลและให้ผลกำไร เกษตรกรได้ระบุถึงความจำเป็นในการฝึกอบรมเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดการฟาร์ม สุขภาพและพฤติกรรมของแม่ไก่

หลักสูตรแรกของเรา "การผลิตไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบไม่ขังกรง (เคจฟรี): ความรู้พื้นฐาน" มีเป้าหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโอกาสการเลี้ยงแบบไม่ขังกรงที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในเอเชียและทั่วโลก นั่นรวมถึงผู้ผลิตไข่ไก่จากการเลี้ยงในกรงตับแบบเดิม ที่ต้องการจะเปลี่ยนไปเป็นระบบเลี้ยงแบบไม่ขังกรง และเกษตรกรที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรงอยู่แล้วซึ่งมองหาช่องทางปรับปรุงระบบปัจจุบันให้ดีขึ้น การเรียนรู้ประกอบไปด้วยบทนำเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์และการทำฟาร์มเลี้ยงแบบไม่ขังกรง รวมถึงการติดตามสุขภาพและพฤติกรรมของไก่ ความปลอดภัยทางชีวภาพ การป้องกันโรค และประสิทธิภาพการผลิตไข่ไก่

หลักสูตรเบื้องต้นนี้ (ประกอบด้วย 7 บท) ปัจจุบันมีให้บริการในภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยจะมีในภาษาอื่น ๆ รวมถึงภาษาไทย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลี ในเร็ว ๆ นี้ หลักสูตรเต็ม (ประกอบด้วย 22 บท) จะเปิดให้บริการในช่วงหลังของปีนี้

หลักสูตรนี้ยังเหมาะสำหรับสัตวแพทย์ ข้าราชการ ผู้ตรวจสอบบัญชี นักศึกษา และผู้ประกอบอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตไข่ไก่จากการเลี้ยงไก่แบบไม่ขังกรง

เนื้อหาการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาโดยทีมวิทยาศาสตร์และส่งเสริมเชิงวิชาการของ Global Food Partners โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Aeres ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ทีมจาก Global Food Partners และ Aeres มีประสบการณ์นานหลายสิบปีในการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมสัตว์ปีก และให้การฝึกอบรมในฟาร์มเกี่ยวกับการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้ ในการผลิตไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบไม่ขังกรงในทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษด้วยการสมัครที่นี่ สำหรับหลักสูตรภาษาจีน ผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศจีนสามารถสมัครได้ผ่านทาง GFP Academy ที่นี่ สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน หลักสูตรพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ และสามารถเข้าถึงได้โดยรหัส QR ที่นี่

การทัวร์ฟาร์มแบบเสมือนจริง

การทัวร์แบบนำทางด้วยตนเองนี้มอบมุมมองแบบ 360 องศาของระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบไม่ขังกรง (เคจฟรี) และมี "ฮอตสปอต" ที่ให้ข้อมูลในหลาย ๆ จุด ฮอตสปอตเหล่านี้เน้นให้เห็นถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของระบบการเลี้ยงแบบไม่ขังกรง รวมถึงการเสริมคุณภาพ ความหนาแน่นของจำนวนแม่ไก่ และมุมมองด้านการผลิตและการจัดการที่สำคัญอื่น ๆ

สำหรับภาคธุรกิจอาหารและการบริการ

หลักสูตรสำหรับองค์กรที่เราจัดขึ้นเป็นครั้งแรก: "พื้นฐาน: การพัฒนาและการปรับใช้นโยบายไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบไม่ขังกรง (Cage free)" คือหลักสูตรความยาว 90 นาทีที่มีเป้าหมายสำหรับภาคธุรกิจอาหารและการบริการ ซึ่งใช้นโยบายการจัดหาไข่จากการเลี้ยงแบบไม่ขังกรง และผู้ที่มองหาช่องทางเพื่อนำนโยบายนี้ไปใช้ในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) และโครงการความยั่งยืน ทั้งในเอเชียและทั่วโลก หลักสูตรนี้ให้ข้อมูลสำคัญและความรู้ดี ๆ แก่พนักงานของบริษัทเพื่อให้มีความเข้าใจที่ดีขึ้น และนำนโยบายการเลี้ยงแบบไม่ขังกรงไปปฏิบัติอย่างสำเร็จผล นอกจากนี้ยังเป็นหลักสูตรแนะนำสำหรับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการริเริ่มนี้ รวมถึงฝ่าย CSR ฝ่ายความยั่งยืน ฝ่ายการสื่อสารและการตลาด และฝ่ายจัดซื้อ

หลักสูตรประกอบไปด้วยบทเรียนต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานการเลี้ยงแบบไม่ขังกรง, การสื่อสารและการรายงาน, CSR และการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ, การปรับใช้นโยบาย ซึ่งครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแบบไม่ขังกรง ไปจนถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การทำงานกับผู้จัดหาไข่ไก่ การทำรายงานความคืบหน้า และการรับรองคุณภาพ

ปัจจุบันหลักสูตรนี้พร้อมใช้งานในภาษาอังกฤษ และจะพร้อมให้บริการในภาษาจีนแมนดารินและรัสเซียเร็ว ๆ นี้

เราหวังว่าคุณจะมาเยี่ยมชม Academy ใหม่ของเรา และที่สำคัญที่สุด เราหวังว่าความรู้เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการเลี้ยงไก่แบบไม่ขังกรงได้ เราจะเพิ่มทรัพยากรการเรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องในหลายภาษา ดังนั้นกรุณาติดตามรอ!

ขอให้คุณโชคดีในปีใหม่นี้!

 

เว็บไซต์อื่น ๆ

Academy
Cage-free Hub
WelfareProgress

© Global Food Partners Inc.

thไทย