fbpx

การสนับสนุนเกษตรกรในเอเชีย: ศูนย์การฝึกอบรมการผลิตไข่ไก่เคจฟรี ในประเทศจีนและอินโดนีเซีย

09.22.2020

Indoors chicken farm, chicken feeding

ประเทศจีนและอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ผลิตไข่ไก่ได้เป็นอันดับ 1 และอันดับ 7 ของโลก ตามลำดับ ถึงแม้ว่าจะมีธุรกิจอาหารหลายแห่งได้ให้พันธสัญญาว่าจะจัดหาไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง หรือเคจฟรี ในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกภายใน 5 ปีข้างหน้า หลายรายกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับ การดำเนินการว่าจะทำอย่างไรในตลาดของตนและตลาดเอเชียอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีความลังเลทางด้านผู้ผลิต ว่าจะเปลี่ยนผ่านจากระบบขังกรง ไปยังระบบเลี้ยงแม่ไก่แบบไม่ขังกรงหรือไม่ เพราะไม่มีสิ่งจูงใจ เพื่อที่จะมาทดแทนค่าใช้จ่ายที่จะต้องลงทุนเพิ่มเติม และขาดการสนับสนุนในระดับความรู้ในท้องถิ่น เพื่อที่จะดำเนินการลักษณะเช่นนี้ให้ประสบผลสำเร็จในประเทศของตนเองและในภูมิภาค

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากมีอุปสงค์ที่มากขึ้นเรื่อยๆ ของไข่เคจฟรีอย่างต่อเนื่องในเอเชีย เกษตรกรจึงกำลังแสวงหาความช่วยเหลือในการเปลี่ยนผ่านจากระบบกรงตับแบบดั้งเดิม ไปยังระบบการผลิตที่เลี้ยงแม่ไก่แบบเคจฟรีอันเป็นระบบสวัสดิภาพสูง และแสวงหาโอกาสที่จะรับประโยชน์ จากความต้องการที่สูงขึ้นของตลาดในครั้งนี้

เพื่อที่จะสนับสนุนให้อุตสาหกรรมผลิตไข่ไก่ได้เปลี่ยนผ่านและสร้างสมรรถนะการทำอุตสาหกรรม เคจฟรีอย่างมีประสิทธิภาพ เรากำลังร่วมมือกับผู้นำทางอุตสาหกรรมหลายฝ่ายเพื่อจัดตั้งศูนย์การฝึกการผลิตไข่เคจฟรีในทั้งประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซีย ศูนย์เหล่านี้จะเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ผู้ผลิตเข้าใจการดำเนินการที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งมาตรการสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีและการสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจ ศูนย์เหล่านี้จะดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการฟาร์ม เคจฟรี และเป็นฟาร์มตัวอย่างสำหรับผู้ผลิตไข่เคจฟรีไปศึกษาดูงานได้ เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย รวมทั้งดูแลเกษตรกร ผู้ตรวจสอบ สัตวแพทย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมทั่วโลก

การจำกัดการเดินทางเพราะสถานการณ์โควิด-19 ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาเครื่องมือแบบเสมือนจริง (เวอร์ชวล) หรือออนไลน์เพื่อโครงการอบรมของเรา ในช่วงที่รอให้ศูนย์เปิดการทำงานได้อย่างเต็มที่ช่วงปลาย พ.ศ. 2564 เครื่องมือเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงที่เรากำลังพัฒนาขึ้น จะทำให้เราสามารถส่งต่อการฝึกอบรมอันสำคัญยิ่ง เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในระหว่างนี้ 

ตามที่ จายาซิมฮา นักเกอฮาลี ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการของเรา ได้กล่าวเมื่อไม่นานมานี้ในการสัมภาษณ์กับบริษัทอีโคบิซิเนสว่า เราได้ตัดสินใจที่จะก่อตั้งศูนย์เหล่านี้ เพราะ “เราต้องสร้างระบบที่จะเชื่อมโยงและสร้างความมั่นใจ ทั้งด้านผู้ผลิตและด้านผู้ซื้อ”

ศูนย์ของเราจะดำเนินการเช่นนี้ คือให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตไข่ไก่แบบเคจฟรี และนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความสำเร็จ ความยั่งยืน และกำไร ในระยะยาว

หากสนใจอยากเข้าร่วมกับเรา กรุณาติดต่อเราที่ team@globalfoodpartners.com หรือเข้ามาเพื่อจองการหารือกับประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการของเราได้ฟรีที่ลิงก์นี้

thไทย