fbpx

เมื่อรายชื่อผู้จำหน่ายไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบไม่ขังกรง (เคจฟรี) ไม่เป็นไปตามคาดแล้ว เราควรจะทำอย่างไรต่อไป?

April 22nd, 2022

Eggs from chicken farm in the package

หนึ่งในข้อเรียกร้องที่เราได้รับจากบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการซื้อไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบไม่ขังกรง (เคจฟรี) บ่อยที่สุดคือรายชื่อผู้จำหน่าย มีรายชื่อผู้จำหน่ายลักษณะนี้น้อยมากในเอเชีย แม้ว่ารายชื่อดังกล่าวอาจดูเหมือนเป็นวิธีที่ง่ายในการจัดหาไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบเคจฟรี แต่ในความเป็นจริงนั้น รายชื่อเหล่านี้มักเป็นเพียงการเพิ่มอุปสรรคให้แก่ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเท่านั้น

ลูกค้ามักจะมาหาเราด้วยความท้อแท้หลังจากพยายามค้นหาผู้จำหน่ายผ่านรายชื่อต่าง ๆ แล้วไม่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

โกลบอลฟู๊ดพาร์ทเนอร์ส (Global Food Partners - GFP) ได้ตรวจสอบรายชื่อดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจอุปสรรคและพบปัญหาเหล่านี้ ซึ่งลูกค้าก็ได้ร่วมแบ่งปันด้วยเช่นกัน:

  • ปริมาณน้อย: ผู้จำหน่ายที่มีอยู่ในรายชื่อมักจะจัดจำหน่ายได้ในปริมาณที่น้อยกว่า แม้ว่าพวกเขาจะสามารถผลิตในปริมาณที่สามารถจำหน่ายให้แก่กิจการต่าง ๆ เช่น ร้านอาหารส่วนตัว แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองปริมาณที่ธุรกิจอาหารและการบริการที่ใหญ่กว่านั้นต้องการได้ อันที่จริง เมื่อเราตรวจสอบรายชื่อผู้จำหน่ายชุดหนึ่งในเอเชีย เราพบว่าผู้จำหน่ายส่วนใหญ่สามารถผลิตไข่ได้ราว 50 ถึง 500 ฟองต่อวัน

  • ล้าสมัย: รายชื่อไม่ได้รับการปรับให้เป็นปัจจุบันอย่างเป็นประจำ ซึ่งทำให้รายชื่อไม่ถูกต้องและล้าสมัย ผู้ผลิตไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบเคจฟรี รายใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดอยู่เสมอ และผู้ผลิตไข่ไก่ด้วยการเลี้ยงแบบขังกรงก็หันมาเปิดตัวโครงการเลี้ยงสัตว์แบบไม่ขังกรง อีกด้วย ดังนั้น เมื่อเราติดต่อผู้ผลิตตามที่ระบุในรายชื่อ เราได้พบว่าผู้ผลิตบางรายได้ปิดกิจการไปแล้ว ผู้ผลิตรายใหม่ ๆ ในเครือข่ายของเราก็ยังไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อดังกล่าวอีกด้วย

  • ต้นทุน: การติดต่อผู้ผลิตผ่านรายชื่อมักทำให้บริษัทไม่สามารถประหยัดต้นทุนได้ ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่บริษัทสามารถหาไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบเคจฟรี โดยใช้รายชื่อได้ พวกเขาจึงมักจะจำหน่ายในราคาตลาดปัจจุบัน ซึ่งอาจสูงกว่าราคาไข่ไก่ทั่วไปถึงร้อยละ 200 ถึง 300 อย่างไรก็ตาม สามารถลดต้นทุนลงได้ แต่จำเป็นต้องได้รับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากผู้ผลิต เช่น ผู้ผลิตไข่ไก่แบบเคจฟรีรายใหม่หรือผู้ผลิตรายเก่าที่กำลังเปลี่ยนไปใช้การเลี้ยงสัตว์แบบไม่ขังกรง ที่ยังคงเรียนรู้วิธีการจัดการระบบใหม่นี้ ประสบการณ์การเรียนรู้นี้มักจะแปรเปลี่ยนเป็นราคาเริ่มต้นที่สูงขึ้น เราสามารถลดต้นทุนการผลิตและช่วยผู้จำหน่ายเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผ่านการฝึกอบรมทางเทคนิคในการจัดการการเลี้ยงสัตว์แบบไม่ขังกรง

  • ใช้เวลานาน: เมื่อพูดถึงเรื่องเวลา ข้อเสนอแนะที่เราได้รับคือการตีความและการคัดรายชื่อที่ใช้ไม่ได้ออกเป็นเรื่องที่ใช้เวลานาน น่าหงุดหงิด และมักจะไม่ใช่หนทางที่จะได้พบผู้จำหน่ายไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบเคจฟรี

  • การรับรองคุณภาพ/การตรวจสอบย้อนกลับ: ลูกค้ามักต้องการไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบเคจฟรี ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ แต่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ในรายชื่อไม่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี

แม้ว่ารายชื่อผู้จำหน่ายไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบไม่ขังกรง (เคจฟรี) อาจไม่ได้ช่วยให้คุณพบผู้จำหน่ายที่มีคุณภาพเสมอไป แต่ก็มีกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากมายในการดำเนินการจัดหาแหล่งจำหน่ายไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบเคจฟรี

เราใช้แนวทางเชิงรุกและแนวทางที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์มากขึ้นเมื่อต้องทำงานกับลูกค้าเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบเคจฟรี ซึ่งอาจรวมถึง:

  • การทำงานร่วมกับผู้จำหน่ายไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบขังกรงของคุณ: ถึงพวกเขาจะไม่อยู่ในรายชื่อ แต่ผู้จำหน่ายไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบขังกรงบางรายก็สนใจและเต็มใจที่จะเริ่มทำการผลิตไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบไม่ขังกรง แม้ว่าจะเป็นเพียงโครงการนำร่องสำหรับการเริ่มดำเนินการก็ตาม เมื่อทำงานร่วมกับลูกค้าของเรา ขั้นตอนแรกคือการสนทนาอย่างเปิดเผยกับผู้จำหน่ายในปัจจุบันเพื่อประเมินความสนใจของพวกเขาที่มีต่อการผลิตไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบเคจฟรี ตลอดจนสิ่งที่พวกเขาต้องการทำให้สำเร็จ พวกเขาต้องการการฝึกอบรมหรือไม่? ต้องการการสนับสนุนทางการเงินหรือไม่? ต้องการคำสั่งซื้อในระยะยาวหรือไม่?

  • การเพิ่มทักษะของผู้ผลิตไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบเคจฟรี: ผู้ผลิตทั่วทั้งเอเชียได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการการฝึกอบรมทางเทคนิคในการผลิตไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบเคจฟรี เมื่อได้รับการฝึกอบรมแล้ว ผู้จำหน่ายไข่ไก่ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนของไข่ไก่สำหรับผู้ซื้อได้

  • การมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ เช่น การสร้างแรงจูงใจและความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์: โครงการการสร้างแรงจูงใจและความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์ของเราช่วยให้ธุรกิจอาหารมีความก้าวหน้าในนโยบายการเลี้ยงสัตว์แบบเคจฟรี โดยจูงใจผู้ผลิตให้ลงทุนในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบเคจฟรี เรามีเกษตรกรจากทั่วทั้งภูมิภาค ได้แก่ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และไทย โครงการเหล่านี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการหาแหล่งจำหน่ายไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบเคจฟรี ในสถานที่และตลาดที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามนโยบายการเลี้ยงสัตว์แบบเคจฟรีของคุณควรได้รับการตอบแทนและควรสร้างผลกระทบที่ดี และไม่ก่อให้เกิดความเครียดและอุปสรรคโดยไม่จำเป็น

หากคุณประสบกับความท้าทายที่คล้ายคลึงกันในการค้นหาผู้จำหน่ายผ่านรายชื่อ เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ! ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาฟรี

เว็บไซต์อื่น ๆ

สถาบัน GFP
Cage-free Hub
WelfareProgress

© Global Food Partners Inc.

thไทย